Reciklaža


Staklo je proizvod koji ima takve karakteristike da se i posle upotrebe uvek može ponovo preraditi u novi proizvod. Značaj recikliranja stakla može se iskazati sledećim aspektima:
 • Smanjenje količine otpada a samim tim i smanjenje troškova za skladišenje otpada i rad deponija.
 • Smanjenje količine prirodnih sirovina za proizvodnju stakla (pesak, krečnjak, soda …).
 • Smanjena količina energije potrebne za topljenje staklarske mešavine upotrebom veće količine otpadnog stakla, odnosno staklenog krša. Za svakih 10% povećanja količine staklenog krša u staklarskoj mešavini potrebno je 3% manje energije za topljenje.
 • Upotrebom staklenog krša, zbog manje termičke opterećenosti, povećava se i vek trajanja staklarske peći, što takođe proizvodnju stakla čini jeftinijom.

 • Proces reciklaže stakla obuhvata pretvaranje odbačenog stakla u korisni proizvod. Staklo je idealan materijal za reciklažu, jer se može beskonačno puta reciklirati i iznova koristiti, a da pritom ne gubi na kvalitetu.

  Šematski prikaz ciklusa kretanja staklene ambalaže dat je na sledećoj slici:

                    reciklaza

  Galerija

  srpska fabrika stakla sfsparacin staklara

  Karijera

  Ukoliko želite da napredujete sa nama pošaljite biografiju na e-mail adresu:
  gendir@sfsparacin.com

  Kontakt

  Adresa: 13 Oktobar 1-3, 35250 Paraćin
  E-mail: info@sfsparacin.com