Proizvodnja

Srpska fabrika stakla AD raspolaže sa dve peći za proizvodnju bezbojnog i obojenog stakla ukupnog kapaciteta 300 tona/dan.

Tehnološka linija B1, kapaciteta 70 tona/dan je prva realizovana investicija u pogonu ambalažnog stakla, za čiju izgradnju su korišćeni najkvalitetniji vatrostalni materijali, mašine i oprema. Peć poseduje dve proizvodne linije za proizvodnju stakla svih boja. Godišnji proizvodni kapacitet peći iznosi 62,5 miliona flaša i tegli.

Ugrađena je i nova merno – regulaciona oprema za automatsku akviziciju i upravljanje – SCADA System, koja obezbeđuje stalan uvid u upravljanje procesom topljenja i dodatnu uštedu energenata. FlexInspect – servo-indeksirajući sistem za automatsku kontrolu staklenih proizvoda, uz uređaje za automatsko pakovanje i termoskupljanje folije, zaokružuje proizvodni proces.

    reciklaza

Tehnološka linija L5, kapaciteta 230 tona/dan, obuhvata univerzalnu peć za topljenje stakla svih boja. Raspolaže topilištem površine 75m2, četiri proizvodne linije i najmoderniju prateću opremu za odgrevanje, kontrolu i pakovanje gotovih proizvoda. Nominalni kapacitet peći od 230 tona/dan obezbeđuje proizvodnju 180 miliona flaša i tegli na godišnjem nivou.

Za konstrukciju peći i proizvodnih linija korišćeni su vatrostalni materijali, mašine i oprema vodećih svetskih proizvođača (Sorg, RHI, MSK, Emhart). Kao prateća oprema instalirani su servo-indeksirajući sistemi FlexInsnpect BC i FlexInspect T za automatsku kontrolu do 600 flaša u minuti, oprema za automatsko pakovanje, transportna kolica, kao i uređaj za navlačenje i termoskupljanje folije.

Tehnološka linija L5 predstavlja najmoderniji pogon za proizvodnju ambalažnog stakla u regionu.

    reciklaza

Kvalitet

Srpska fabrika stakla poseduje sopstvenu fizičko-hemijsku laboratoriju za proveru hemijskog i granulometrijskog sastava sirovina i stakla, za kontrolu vlage u sirovinama, proveru homogenosti i gustine stakla, kao i njegove hidrolitičke otpornosti.

    reciklaza

Provera fizičkih i mehaničkih karakteristika proizvoda vrši se na najmodernijoj opremi proizvođača AGR i BDF.

    reciklazaGalerija

srpska fabrika stakla sfsparacin staklara

Karijera

Ukoliko želite da napredujete sa nama pošaljite biografiju na e-mail adresu:
gendir@sfsparacin.com

Kontakt

Adresa: 13 Oktobar 1-3, 35250 Paraćin
E-mail: info@sfsparacin.com