Kontakt


Veleprodaja
Prodaja ambalažnog stakla
Tel: +381 35 572 733
Tel: +381 35 572 747
Fax: +381 35 572 611

Prodaja trgovačkog stakla
Tel: +381 35 572 686
Fax: +381 35 572 673

E-mail: prodaja@sfsparacin.com

Maloprodaja
Diskont
Tel: +381 35 572 789
Radno vreme
Ponedeljak - petak od 8 do 16 časovaNabavka
Tel: +381 35 572 621
Rukovodilac nabavke Ivan Stojanović

E-mail: nabavka@sfsparacin.com

Marketing
Tel: +381 35 572 863
E-mail: marketing@sfsparacin.com

Izvršni direktori
Izvršni direktor za tehničke poslove Miroslav Savić
Tel: +381 35 572 710
Izvršni direktor prodaje Darko Hadžić
Tel: +381 35 572 877

Kabinet Generalnog direktora
Tel: +381 35 572 810

Adresa:
Srpska Fabrika Stakla AD
13.Oktobar 1-3
35250 Paraćin
Srbija


www.sfsparacin.com


Galerija

srpska fabrika stakla sfsparacin staklara

Karijera

Ukoliko želite da napredujete sa nama pošaljite biografiju na e-mail adresu:
gendir@sfsparacin.com

Kontakt

Adresa: 13 Oktobar 1-3, 35250 Paraćin
E-mail: info@sfsparacin.com